Начало > Тревопасни > Заек

Заек

Родът включва около 30 вида, разпространени в Евразия, Африка и Северна Америка. Ушите са дълги и изправени, а предните крайници са значително по-къси от задните.

Козината е мека, обикновено кафява или сивокафява по гърба, белезникава по корема, а върховете на ушите са черни. При повечето породи бременността продължава от 29 до 31 дни. Малките се раждат слепи и неокосмени. На вторият ден се окосмяват, а на 14-ят проглеждат и започват да се хранят самостоятелно. Зайците раждат от 4 до 12 малки.

Най-често заекът предпочита да се заселва по покрайнините на ниви и гори, ливади и лозя или пък по изложени на припек ридове и хълмисти места, стига да има по-високи треви и храсти, където да се скрие от неприятелите си. Окраската му помага да не бъде забелязан дори и когато се е свил всред буците пръст или в стърнищата – цветът на козината му е сиво-кафеникав. Привечер обикновено заекът излиза от своето скривалище и отива да се храни. Пасе сочната трева, огризва клонките на храстите, а през зимата навестява овощни градини. От неприятелите си заекът се спасява главно с бяг – дългите му задни крака му помагат не само да прави големи скокове, но и бързо да се катери по стръмни места.

Знаете ли че:
Зайците могат да виждат зад гърба си, без да извръщат глава.