Начало > Учебен център > Тест Тревопасни

Тревопасни

1. Кои тревопасни са от семейство Двуутробни бозайници?

Пржевалски кон
Камерунска коза
Кенгуру

2. Цакел е порода:

Овца
Кон
Елен

3. Колко месеца е бременността при конете?

11
10
9

4. Коя порода коне е предпочитана от малките деца?

Пржевалски кон
Шотланско пони
Източнобългарски кон

5. Какви са характерните особености, свързано с храненето на тревопасните?

зъби с голяма повърхност
имат остри нокти и зъби
имат остри нокти и клюн

6. Кой е родният континент на муфлона, които са в зоопарк Добрич?

Азия
Европа
Австралия

7. Тревопасните животни са:

Бозайници
Птици
Влечуги

8. Кое животно е защитено и записано в Червената книга на България.

Магаре
Муфлон
Кози

9. Характерни тревопасни животни за нашата фауна са:

елени, лопатари, диви свине
носорог,хипопотам, слон
лъв, тигър, пума

10. Кое тревопастно животно сменя рогата си всяка година?

Муфлон
Коза
Елен


Натисни бутона за край на теста:


Преглед на окончателния резултат. Ако сте набрали: