Начало > Птици > Щъркел

Щъркел

schtark56

Със запролетяването и щъркелите се завръщат у нас. С многократно тракане на клюновете си те изразяват своята радост, че пак са си у дома. След няколко дни вече пристъпват към ремонт на гнездото, а ако е разрушено или двойката щъркели са младоженци, те започват да носят по-дебели клони за основа на гнездото. След тях поставят и преплитат по-тънки и така го надстрояват. Гнездото се намира най-често на покриви, особено по комини или по стари клонести дървета.

Щъркелите снасят от 3 до 5 бели яйца. Двамата родители ги мътят на смени. След 4-5 –седмично топлене се излюпват малките щъркелчета. Родителите им се грижат много за тях – по време на силното обедно слънце те разперват крилете си като чадъри над тях и им правят сянка, а в мараня носят с клюна си вода и ги поръсват, за да се разхладят . И разбира се, редовно ги хранят, като отначало повръщат насекомната храна в гърлата им. След 7-8 седмици щъркелчетата вече са пораснали и едно след друго изхвръкват от гнездото. Често щъркелите задружно се разхождат по ливадите и пасищата да търсят насекоми, личинки и червеи или пък по мочурливите места, където все ще се намери някоя жаба или водна змия. Те ядат и разни дребни гризачи, например полски мишки, които не успяват да избягнат удара на якия им клюн. Но най-голямото им лакомство са скакалците. В много западни европейски страни щъркелите са вече много редки, а в други те са съвсем изчезнали.

Птиците се хранят с жаби, насекоми, червеи, млади птици, гущери и гризачи. Летят с изправена шия. Някои от видовете са мигриращи като прелетите им се извършват благодарение на топлите въздушни течения.

Знаете ли че:
Възрастните птици на белия щъркел могат шумно да тракат с клюн. Звукът, който се издава, наподобява изключително много картечен огън.