Проекти

Проект „Повишаване потенциала на развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” - POFTIC

Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния и е на обща стойност 1 434 794 евро, от които бюджета на Община Добрич е 890 583 евро. Останалите средства са за партньора на проекта – Музеен комплекс за наука и природа от град Констанца. Другите партньори, които участват са Областен съвет Констанца и ПроЗоо Добрич. Проектът цели установяване на съвместни туристически инициативи и разработване на туристически продукти, включващи двата зоопарка в Добрич и Констанца.

За реализирането им в Центъра за защита на природата и животните са предвидени дейности, свързани с изграждане на съоръжения за кафява мечка, ще бъде направено малко езеро за фламинго. В съществуващия “селски двор” ще се престроят помещения за птици, за морски свинчета, зайчета и родилна база. Освен това в добричкия Зоопарк ще се изгради и Ветеринарна лечебница, складова база и нова къща за работниците. Една от големите атракции ще бъде “Лабиринт” в храстите на центъра.

Повече информация за проекта може да намерите в сайта poftic.com

Проект "ЗОО-Мелпомена"

Осъзната истина е, че “природата принадлежи не на нас, а на нашите деца”. Настоящият проект създаде еко-театър - от еко материали, на открито на територията на градския зоопарк, за чието изграждане бяха ангажирани както деца, така и граждани на доброволен принцип, а за "официалното" откриване на театъра се подготви пиеса с еко-костюми. Чрез реализираната роектна идея за децата се предоставя еко сцена, за да се изявяват и да осмислят свободното си време, а също така ще им даде възможност за общуване с природата и животните в зоопарка и ще подобри отношението на младите хора към природната среда. В създадения център за защита на природата и животните (ЦЗПЖ) теренът е изключително подходящ и със създадения еко-театър ще се обогатят инициативите, организирани от центъра. В ерата на компютърните технологии децата все по-малко използват формите за чисто човешкото общуване. Голям процент от тях контактуват трудно с връстниците си. Чрез този проект се прави крачка в разнообразяване на формите на общуване между децата и повишаване на социалната им ангажираност. В дейностите бяха включени и децата в неравностойно положение от Дом ”Дъга" .

Проект "Аз, мама, татко и моята първа екокола"

Центърът за защита на природата и животните предоставя възможност за пълноценен отдих сред природата на гражданите на Добрич и техните гости. Настоящият проект цели да се предлага нова атракция – дървена екокола, с която децата ще могат да правят обиколка на Зоопарка. Тази кола ще бъде задвижвана от “човешка сила”, т.е. – от родителите, бабите, дядовците или по-големите братя и сестри. Екоколите ще имат и специален паркинг, където ще “почиват” след играта с децата. В нашето забързано ежедневие по този начин ще се активизира и общуването в семейството. Родителите ще имат възможност да прекарват по-дълго с децата си сред природата, да ги научат да я пазят и да наблюдават простичкия начин на живот на животните. Чрез проучване и прилагане на европейските практики (подобни екологични средства за “транспорт” има в Зоопаркове в Германия и Швейцария) ще се повишат знанията на децата и техните родители за общите европейски ценности за опазване на околната среда.