Начало > Птици > Патица

Патица

Патицата произхожда от дивата зеленоглава патица. Одомашнена е в Европа и Азия преди 3 000- 4 000 години. Патиците са едни от най-скорозрелите. На 49 – 52 – дневна възраст достигат 2,5 килограма. Патиците са разпространени в много страни на почти всички континенти. У нас не са широко разпространени, но се срещат видовете: Зеленоглава патица, Шилоопашата патица, Клопач, Зимно бърне, Лятно бърне и Фиш.

Гнездят най-често на земята, яйцата биват между 3 и 15, в мътенето им участие взема женската, но се срещат и видове, в които участие вземат двамата.

Знаете ли че:
Крякането на патиците нямат ехо- това явление няма все още обяснение.