Над 50 доброволци участваха в бригадата в зоопарка, организирана от БДЗП

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира през изминалите два почивни дни природозащитна бригада в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

В бригадата се включиха над 50 доброволци от Добрич и Варна на възраст от 5 до 56 години. За двата дни на бригадата участниците успяха да реализират всички планирани дейности.

Сред най-трудоемките задачи бе изработката на 15 къщички за сови и пойни птици, които ще бъдат поставени в зоопарка. Къщичките бяха изрисувани от децата и млади художници от бригадата.

Бяха изработени хранилки за предстоящото зимно подхранване на дивите пойни птици, което се организира традиционно от БДЗП.

Една от най-любопитните задачи на доброволците беше строителството на хотела за насекоми. В неговото създаване най-активно участие взе архитектурно-инженерният екип на бригадата. Хотелът ще послужи като сигурно убежище на насекоми като калинки, паяци и др.

В рамките на бригадата бяха засадени 30 броя храсти от 4 вида, които са подходящи за храна на птиците и ще образуват естествена сянка във волиерите.

За подхранването на тревопасните обитатели на зоопарка през зимата бяха събрани над 60 чувала със сухи листа, които се оказаха достатъчни, за да напълнят един от сеновалите.

Част от художествения екип на бригадата изработи и монтира нови насочващи табели за обекти в зоопарка. Целта на инициативата е да превърне Центъра за защита на природата и животните в още по-приятно място за отдих на хората и сигурно място за зимуване на дивите пойни птици. Заедно с това бригадата цели да провокира активно гражданско отношение, като създаде възможност за доброволчество на гражданите на Добрич.

Автор: ЦЗПЖ Добрич
Дата: 2012-10-29