Начало > Птици > Фазан

Фазан

fazan1

Из широколистните гори, обикновено край реките и из храсталаците и шубраците, в близост до нивите и ливадите, се среща една много красива и едра птица – фазанът. У нас живеят колхидският, пръстенчатият и монголският фазан.

Тяхната красота е пословична. На тегло фазанът достига до 1,5кг. Женската е малко по-дребна. Опашката му е красива,дълга, заострена, жълто-зеленикава.

Сутрин и привечер той излиза за храна, която се състои от насекоми, червеи, охлюви, личинки, гущери, мишки и др. Гнездото си прави на земята.

Снася десетина яйца, които мъти 25 дни. Есен фазаните се събират на ята.

И трите вида фазани са красиви и полезни ловни птици. В Европа се срещат и други видове – пъстър, тъмнозелен фазан и др.

На краката си фазаните имат шипове, както при петлите и кокошките. По големината на тези шипове може да се съди за възрастта на фазана.

Кучетата, котките, лисиците, таралежите и др. обичат да ядат яйцата и пиленцата на фазаните, а хищните птици като соколите и ястребите нападат и възрастните фазани. Затова за успешното развъждане на фазаните трябва да се създават подходящи места с убежища за тях.

Знаете ли че:
Фазаните са неприятели с лисицата, дивата котка, скитащите кучета и котки, енотовидното куче, бялката, черния пор, язовеца, таралежа, по-едрите представители на дневните и на нощните грабливи птици и др.