Начало > Хищници >  Енот

Енот (миещи мечета)

enoti

Миещите мечета са разпространени в Северна и Средна Америка. Срещат се дори и в планината Роки, при надморска височина 2,500 м. Дължината им е 46-70 см., а теглото им до 12 кг.. Предпочитат смесени гори с естествени пещери в близост до вода.

Активни са по здрач и през нощта. В първите нощни часове посещават познатата си територия, където често има храна и укрития. Те са добри катерачи и плувци. При температура под 6°С изпадат в зимен сън, като се събират до 12 екземпляра на едно място. По време на зимния сън не приемат храна и неговата продължителност зависи от климатичните особености.

Енотите са "търсачи" . Те хващат храната с предните си лапички и я проверяват чрез опипване. Под водата претърсват дъното и дори обръщат камъни. Тези движения на проверяване на храната създават илюзията за "миене" и оттам е името им – миещи мечета.

Половата зрялост настъпва при женските екземпляри след първата година, а при мъжките - в края на втората. След 63-дневна на бременност се раждат най-често от 3 до 5 малки, които твжат едва 60-75 грама. Хранят се с плодове,семена, но обичат и риба, яйца, малки птички, насекоми и червейчета.

Знаете ли че:
Женските еноти живеят заедно в своя собствена територия, а мъжките живеят на групи до по четирима, за да пазят позициите си от нашественици по време на размножителния период.