Начало > Хищници >  Бухал

Бухал

buhal31

Бухалът е птица, която прави силно впечатление. Едър на ръст, с бухлата глинесто-кафеникава перушина, изпъстрен с черни и по-светли шарки. Очите му са големи, с жълто-оранжев цвят, разположени отпред на лицето. Бухалът изглежда по-едър, отколкото е в действителност, защото перушината му е дълга и рехава.

Той е типична нощна птица. Размахът на крилете му е 1,60 до 1,80м. Движи се безшумно и плавно и изненадва своите жертви, които не успяват да избягат и да се скрият от него. В различните области плячка за него са най-разнообразни животни - плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша, както и млади и възрастни лисици, златки и други хищници до едри насекоми, най-често бръмбари, дори раци и риба. Особено обича таралежи и змии, като не се страхува от отровата на пепелянката. Напада и черни, и степни порове, прилепи, които улавя, докато почиват кацнали, и почти всички по-дребни птици в ловния му участък. В по-голямата част от ареала си, бухалът се храни основно с бозайници и птици. С храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е една полезна птица от гледна точка на стопанските интереси на човека.

Слухът ми е превъзходен – той долавя и най-тихото църкане на полска мишка или лекото птиче шумолене. Гнездото си бухалът прави по скални издатини , рядко на земята, а понякога заема гнездото на някоя от своите жертви. Женският бухал снася от 2 до 5 бели яйца, които мъти 35 дни. Малките бухалчета отначало са покрити с дълъг пух.

Знаете ли че:
Бухалите са единствените птици, които виждат синия цвят..